Služby BOZP

Služby BOZP

Proč využívat externí firmu na zajištění všech služeb bezpečnosti práce? Je k tomu hned několik důvodů:

 • Úspora nákladů - i když se to na první pohled nezdá odborná firmy vyjde mnohdy levněji než vlastní zaměstnanec zajišťující BOZP. Uvědomte si, že odborná firma zná veškeré právní náležitosti a BOZP zajistí bez chyb, kterých když se dopustíte, tak Vás můžou stát nemalé finanční prostředky. A posledním co je nutné zvážit je čas, který byste mohli strávit prací, kterou chcete vykonávat ne studiem předpisů, zákonnů a vyhlášek o bezpečnosti práce.
 • Jistota - externí odborná firma Vám zajistí předepsané pravidelné kontroly či školení. Provede veškerá potřebná opatření k omezování rizik atd...
 • Poradenství - rychle dosažitelné odborné poradenství prostřednictvím e-mailu nebo telefonu

 

Zajištění služeb BOZP obsahuje

 • Provedení vstupní prohlídky takzvaného auditu všech pracovišť, pracovních prostor či objektů. Zjištění skutečného stavu BOZP, návrh dalšího postupu při plnění zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce.
 • Předložení kompletní nabídky s technickým řešení, návrhem termínů a samozřejmě ceny.

Za dodržování všech zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce dle právních a ostatních předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci. Neriskujte a zajistěte BOZP na svém pracovišti!

 

Podrobnější přehled většiny služeb BOZP

 • zpracování požadované dokumentace BOZP dle zákonných požadavků a vykonávaných činností zaměstnavatele,
 • provedení školení BOZP vedoucích zaměstnanců, s ověřením znalostí POHOVOREM
 • provedení školení BOZP zaměstnanců s ověřením znalostí TESTEM
 • trvalá spolupráce pro funkční zajišťování povinností v oblastech BOZP – dle dohody,
 • externí zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik – odborně způsobilou osobou v prevenci rizik
 • pravidelné roční prověrky BOZP dle předem dohodnutého zaměření a četnosti,
 • kontroly způsobu zajišťování soustavného a trvalého dodržovaní právních a ostatních předpisů a pokynů k zajištění BOZP na pracovištích zaměstnavatele
 • pravidelné prohlídky, audity a kontroly stavu zajišťování BOZP osobou odborně způsobilou v prevenci rizik na pracovištích zaměstnavatele
 • zjištění konkrétního stavu přijímání a provádění opatření v prevenci rizik dle zákoníku práce ve vztahu k měnícím se skutečnostem
 • kategorizace prací dle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • zajištění pracovně lékařská péče – závodní preventivní péčewww.medikaal.cz
 • zajištění zapracování při změně povinností podle nově vydaných právních a ostatních předpisů, které jsou adekvátní pro vykonávané činnosti zaměstnavatele - pravidelná aktualizace
 • návrh na zajištění povinnosti zaměstnavatele organizovat nejméně jednou za rok prověrku BOZP při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele tak jak je uvedeno v zákoníku práce
 • zpracování návrhu závěrečné zprávy z prověrky BOZP na pracovištích zaměstnavatele
 • vedení evidence a registrace pracovních úrazů podle nařízení vlády
 • zpracování podkladů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • zajištění specializovaných školení bezpečnosti práce
 • osobní účast při jednáních zaměstnavatele s OIP
 • individuální  řešení bezpečnosti práce dle požadavků zákazníka
 • zpracování plánu kontrol, revizí, servisních činností a školení - lhůtník
 • zajištění školení řidičů "referentských" vozidel
 • externí vedení plánu (lhůtníku) kontrol, prověrek, revizí, školení,.... 

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA