Naše služby

Prověrky BOZP

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi základní a právní předpisy a je  jediným komplexním prostředkem kontroly stavu úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích zaměstnavatele. Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí ve smyslu § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nejméně jednou v roce na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Prověrku organizuje v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP zaměstnavatel.

Právem se řadíme mezi profesionály ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.