bg_image
O firmě

Ceník služeb požárně bezpečnostních řešení

Cenu a návrh termínu vypracování požárně bezpečnostního řešení Vám zašleme vždy individuálně A to po obdržení Vašich podkladů pro zpracováni v elektronické podobě.
 
Pro založení vaší poptávky využijte vždy náš poptávkový formulář s notifikací přijetí.

Ceník služeb v oblasti BOZP a PO

Zpracování základní dokumentace BOZPod 8000 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizikod 600 kč/hod
Preventivní požární prohlídkaod 2000 kč
Dokumentace POod 6000 kč
Dokumentace zdolávání požáruod 10000 kč
Prověrka BOZPod 2500 kč
cestovné20 kč/km

Ceník služeb požárně bezpečnostních řešení

Rodinný domek do 150 m2od 6000 kč
Rodinný domek nad 150 m2od 7000 kč
Změna stavby skupiny I.od 5000 kč
Změna stavby skupiny II.od 7000 kč
Zahradní domek Požárně bezpečnostní řešení stavby dle dle rozsahu a stupně PDod 5000 kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby dle dle rozsahu a stupně PD individuálně
cestovné20 kč/km

Oprava nebo doplnění požárně bezpečnostního řešení na základě nesouhlasného stanoviska HZS nebo požadavků HZS je zdarma pouze za případné cestovní náklady.

Ceník kominických prací

Čištění a kontrola spalinové cesty s vystavením dokladu – zprávy dle NV č. 91/2010 Sb. 1000 kč
Čištění spalinové cesty s vystavením  dokladu – zprávy  o čištění dle NV č. 91/2010 Sb.500 kč
Kontrola spalinové cesty inspekční kamerou ROTHENBERGER nebo WOEHLER se záznamem od 1000 kč
Revize spalinové cestyod 1500 kč
cestovné 20 kč/km

Více informací o veškerých službách z oblasti kominictví naleznete na našem specializovaném webu www.kominictvi-radotin.cz

Ceník školení BOZP a požární ochrany

Vstupní školení BOZP – vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 600,- Kč/osobu
Opakované školení BOZP – vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 500,- Kč/osobu
Vstupní školení požární ochrany – vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 500,- Kč/osobu
Opakované školení požární ochrany -vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 400,- Kč/osobu
Preventivní požární hlídkaod 300 Kč/člen PPH/osoba

 

Konkrétní cenu za školení BOZP a požární ochrany skupin Vám zpracujeme na vyžádání dle rozsahu školení a počtu školených osob, zaměstnanců či skupin.

Ceník služeb koordinátora BOZP

Každá stavba je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi ovlivňuje mnoho faktorů.Především je závislá na stavební (profesní – technické) složitosti, z toho vyplívajících požadavků investora (stavebníka – zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na „rizikovosti“ činností na stavěy. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná.

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové

  • Přehled rizik (zpracování)
  • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování)
  • Pán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování)
  • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP:

Konzultační činnost (dle odborné náročnosti)od 800,- Kč/hod
Činnost KOO na staveništiod 800,-  Kč/hod
Kancelářská/administrativní činnost600,- Kč/hod
Vypracování plánu BOZP – dle náročnosti stavbyod 5.000,- Kč
Odhad celkové ceny dle rozpočtu/ceny stavby1 % až 2 % z rozpočtu stavby
cestovné 20 kč/km

Nutné základní údaje pro zpracování cenové nabídky:

  • typ stavby – novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.
  • předpokládaná doba výstavby (zahájení prací – ukončení prací)
  • rozpočet stavby
  • projektovádokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez v pdf-ku)
  • návrh smlouvy se zhotovitelem stavby

Ceník ekologických prací

Cenová nabídka je vždy stanovena až na základě fyzické obhlídky na místě požadovaných prací.
Účtováno je pouze cestovné ve výši 20 Kč/km.

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Ceny jsou smluvní. Poskytujeme množstevní, věrnostní a další slevy.