Naše služby

Právní předpisy v oblasti PO

Právní předpisy v oblasti PO naleznete zejména v sbírce zákonů pod čísly 133/1985, 246/2001, 23/2008. V této oblasti dále nabízíme služby PO, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru a preventivní požární prohlídky.

Základní právní rámec oblasti PO:

Právem se řadíme mezi profesionály ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.