Naše služby

Služby BOZP

Proč spolupracovat právě s námi? Je k tomu hned několik důvodů:

Zajištění služeb BOZP obsahuje:

Za dodržování všech zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce dle právních a ostatních předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci.

Neriskujte a zajistěte BOZP na svém pracovišti!

Podrobnější přehled většiny služeb BOZP:

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.

Neváhejte a zavolejte nám, oblast zaměření je Praha a Středočeský kraj.