Naše služby

Dokumentace PO

Dokumentací PO se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Rozsah dokumentace PO je dán kategorií činností (bez zvýšeného, se zvýšeným, s vysokým požárním nebezpečím).

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Naše firma se právem řadí mezi profesionály ve svém oboru, máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.

Potřebujete odborně a profesionálně vypracovat požární poplachové směrnice? Chcete vypracovat tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany? Neváhejte a oslovte naše odborníky.