Naše služby

Preventivní požární prohlídky

Způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO:

Lhůty preventivních požárních prohlídek

Preventivní požární prohlídky podle vyhlášky o požární prevenci provádějí v následujících lhůtách:

Lhůty PPP mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.

Neváhejte nás proto oslovit v případě, že potřebujete zajistit školení BOZP,  požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby,  preventivní požární prohlídky.