Naše služby

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

OZO v PO je oprávněna k plnění úkolů v PO a je způsobilá i k výkonu činnosti technika požární ochrany:

Technik požární ochrany – TPO

Fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem vnitra.

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí ministerstva, která má lichý počet členů, nejméně 3.

OZO PO a TPO zabezpečuje plnění povinností podle § 16 odst. 1 a § 16a (příp. podle § 5 a 6) zákona o požární ochraně