Naše služby

Dokumentace zdolávání požáru

DZP se zpracovává dle § 34 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci – VoPP) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 VoPP), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

DZP tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

 

Operativní plán tvoří

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta. Operativní karta se zpracovává zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

 

Operativní kartu tvoří

Podklady pro zpracování

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.