Naše služby

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí každé projektové dokumentace stavby. Stanovuje to stavební zákon a jedná se v podstatě o rozsáhlý dokument, kde jsou uvedena a podrobně popsána všechna preventivní protipožární opatření. Patří sem především únikové cesty, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí, musí obsahovat požární a ekonomická rizika, vyhodnocení použitých stavebních materiálů, přívod požární vody a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací. Každý takový dokument musí obsahovat razítko se státním znakem ČR a musí být vlastnoručně zpracovatelem podepsán.

Máme profesionální a odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.

Oblast našeho zaměření je především Praha a Středočeský kraj.