Naše služby

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti ochrany obyvatelstva

S účinností od prosince 2021 jsou stanovena kritéria a charakteristiky kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie. Kategorie jsou 4 a mají značení 0, I, II, III.

Z hlediska nebezpeční jsou tedy členěny následovně:

Mezi stavby kategorie 0 zpravidla patří např. parkoviště, samostatné stojící skleník, mycí rampy, vodní díla, stožár, anténa, zeď, oplocení a komunikace nebo zpevněné plochy.

 

Mezi stavby kategorie I patří např.:

Mezi stavby kategorie II spadají stavby, které nelze zařadit do kategorie 0, I nebo III.

 

Mezi stavby kategorie III patří např.: