Naše služby

Riziková analýza

tunel

Riziková analýza je nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace na rozsáhlé veřejně prospěšné stavby, zejména železniční a silniční tunely. Zpracování analýzy rizik se provádí dle PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní pro posuzování a hodnocení rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. Proces řízení rizik probíhá již v přípravných fázích projektové dokumentace a je součástí celého procesu návrhu dané stavby a v průběhu realizace a následně i provozu stavby. 

 

Potřebné podklady:

Zabýváte se zejména zpracováním analýzy rizik v průběhu přípravných a projekčních prací při projektování tunelů železničních, tramvajových či silničních.

 

Riziková analýza – naše reference: