Naše služby

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je systém k zachování života a zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce, včetně právních, sociálně-ekonomických, organizačních a technických, hygienických a dalších opatření. Bezpečnostní opatření je tedy soubor pravidel a předpisů zaměřených na zajištění bezpečných pracovních podmínek v zaměstnání, jakož i opatření zaměřená na odstranění faktorů, které způsobují poškození zdraví.

 

Mezi hlavní nebezpečné a škodlivé výrobní faktory patří:

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.