Naše služby

Školení BOZP

Potřebujete zajistit pravidelné školení BOZP svých zaměstnanců? Zavolejte nám a my se o vše postaráme!

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

Současně platná legislativní úprava nestanovuje taxativně termíny pro provádění opakovaných školení o bezpečnosti práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech  k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení BOZP jsou zaměstnavatelem (VZ) prováděna vždy v den nástupu zaměstnance na pracoviště (t.j. před zahájením pracovní činnosti zaměstnance) a dále při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků a při změně pracoviště, kdy se jedná u zaměstnance o změnu prováděné pracovní činnosti.

 

Doporučená četnost školení BOZP:

Dokumentaci ke školení BOZP tvoří:

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.