bg_image
O firmě

Kompletní řešení v oblasti BOZP a PO.

Bezpečnost práce na pracovišti je specifická oblast související s bezpečností nebo zdravím zaměstnanců. BOZP je důležitým bodem každé firmy a eliminuje výskyt pracovních úrazů.

Zaměřujeme se především na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza, PBŘ, KOOrdinace.

image
image
Požárně bezpečnostní řešení staveb,  dokumentace PO, školení BOZP,  preventivní požární prohlídky a další služby.