Naše služby

Plán BOZP

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Jedná se o dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby.
Plán BOZP je dokument, který se stává z textové a grafické části (příloh). Součástí plánu BOZP jsou informace o možných rizicích, přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti práce na staveništi týkající se stavby. Rozsah celého plánu BOZP je dán velikostí a náročností celé stavby.

 

Z čeho se plán BOZP skládá:

Právem se řadíme mezi profesionály ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.