Naše služby

Požárně bezpečnostní pasport

Požárně bezpečnostní pasport je požárně bezpečnostní řešení ve stupni pasportizace objektu, tedy skutečné provedení objektu z hlediska požární bezpečnost. Podkladem pro zpracování je původní PBŘ objektu (pokud existuje), všechny schválené změny PBŘ pro daný objektu a projektová dokumentace ve skutečném provedení.