Naše služby

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP a zákon

Se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, vznikla funkce Koordinátor BOZP na staveništi“. Činnosti a povinnosti koordinátora jsou uvedeny v druhé a třetí části zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají tímto zákonem další povinnosti.

 

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby z pohledu koordinátora BOZP

Fáze realizace stavby z pohledu koordinátor BOZP

Povinnosti stavebníka/investora:

Podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

Popis situace

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů provádějících stavbu

na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.

rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

nutno nechat zpracovat plán BOZP

nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

nutno určit koordinátora při realizaci stavby

1

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ne

2 a více

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

 

Jsme profesionálové ve svém oboru a máme kvalifikovaný odborný tým, který se zaměřuje nejen na požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, pasport, požárně bezpečnostní řešení pro změnu stavby a bezpečnost práce, ale do našich služeb se rovněž řadí bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce na pracovišti, bezpečnost práce školení, školení BOZP, dokumentace BOZP, koordinátor BOZP, plán BOZP, požární ochrana, dokumentace PO, školení PO, dokumentace zdolávání požáru, preventivní požární prohlídky, analýza rizik, riziková analýza.

Oblast zaměření je Praha a Středočeský kraj.