Školení PO

Školení a odborná příprava v požární ochraně

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu zákona o požární ochraně jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany jeli u zaměstnavatele ustanoven.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.
Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

 

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany:

 

Vedoucí zaměstnanci

 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí Osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany, při nástupu do zaměstnání a   při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení vedoucího zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení.
 • Školení vedoucích zaměstnanců se opakuje nejméně 1 x za 3 roky.

 

Zaměstnanci

 • Školení zaměstnanců o PO provádí vedoucí pracoviště při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně provádí vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně provádí technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec.
 • Školení zaměstnanců se opakuje nejméně 1 x za 2 roky.

Odborná přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek

 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním  nebezpečím.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba.
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí nejméně 1 x ročně.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

 • Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
 • U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba.
 • Odborná příprava preventistů se opakuje nejméně 1 x ročně.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA