Jsme specialisté na poskytování služeb v oblasti zákonných povinností mezi něž patří bezpečnost práce, požární ochrana, závodní preventivní péče.

Zpracujeme požárně bezpečnostní řešení, rizikovou analýzu i dokumentaci, např. dokumentace BOZP, dokumentace PO.

© 2022 IQservis.cz | Všechna práva vyhrazena.