Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP vždy vychází z typu podnikání a záleží na spoustě faktorů jako jsou vybavení firmy – stroje a zařízení, počet zaměstnanců, obor podnikání a mnoho dalších faktorů. Jednoduše řečeno dokumentace BOZP je vždy připravena přesně na míru právě Vašemu druhu podnikání. Na základě výše zmíněných údajů je jasné, že univerzální dokumentace BOZP neexistuje a že vytvoření správné a všem předpisům odpovídající dokumentace je velice složitá věc, která potřebuje odpovídající odborně vzdělanou osobu.

 

Přehled dokumentace BOZP

 • Směrnice BOZP zaměstnavatele – řídící směrnice BOZP
 • Směrnice pro prevenci rizik - popis zajištění zákonných povinností dle zákoníku práce v prevenci rizik - řízení rizik
 • Směrnice pro provádění školení vlastních i externích zaměstnanců – tematický plán školení BOZP
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • Plán lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • Plán revizí a kontrol technických zařízení - lhůtník
 • Traumatologický plán - plán zajištění první pomoci na pracovištích zaměstnavatele
 • Seznam prací zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým
 • Dopravně provozní řád
 • Dopravní řád manipulačních vozíků
 • Provozní řád skladu
 • Směrnice pro provoz vyhrazených technických zařízení (zařízení elektrická, plynová, tlaková, zdvihací)
 • Kategorizace prací - návrh
 • Roční prověrky bezpečnosti práce - návrh obsahu, fyzické provedení
 • Směrnice pro nakládání s chemickými látkami
 • Dokumentace k činnosti při provozování tlakových nádob stabilních
 • Smlouva k zajištění BOZP na pracovišti kde plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů
 • Dokumentace k šetření pracovních úrazů, evidence, registrace, opatření pro odstraňování příčin úrazů
 • Místní provozní bezpečnostní předpisy - MVBP
 • Návody k obsluze strojů a zařízení - seznámení obsluhy
 • Technologické postupy - pracovní postupy
 • Dokumentace o měření autorizované osoby v souvislosti s kategorií prací
 • Dokumentace o školeních BOZP zaměstnanců
 • Legislativa - přehled "předpisů"
 • Metodické listy
 • Správná praxe

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA