Ceníky

Ceníky služeb a prací

Pokud potřebujete přibližně vědět kolik Vás námi nabízené služby budou stát podívejte se na následující ceníky prací a služeb, které jsou rozděleny dle příslušných oborů.
Pokud budete mít zájem o přesnou a podrobnou cenovou nabídku neváhejte nás kontaktovat.

 

Ceník služeb v oblasti BOZP

Zpracování základní dokumentace BOZPod 5000 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizikod 600 kč/hod
cestovné 10 kč/km

 

Ceník služeb požární ochrany

Zpracování základní dokumentace požární ochranyod 3000 kč
Činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraněod 600 kč/hod
Preventivní požární prohlídka stavby či pracovištěod 1000 kč
cestovné 10 kč/km

 

Ceník požárně bezpečnostního řešení staveb

Rodinný domek do 150 m2od 3000 kč
Rodinný domek nad 150 m2od 4000 kč
Změna stavby skupiny I.od 3000 kč
Změna stavby skupiny II.od 5000 kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby dle rozsahuod 6000 kč
cestovné 10 kč/km

Oprava nebo doplnění požárně bezpečnostního řešení na základě nesouhlasného stanoviska HZS nebo požadavků HZS je zdarma pouze za případné cestovní náklady.

 

Ceník kominických prací

Čištění a kontrola spalinové cesty s vystavením dokladu - zprávy dle NV č. 91/2010 Sb. 1000 kč
Čištění spalinové cesty s vystavením  dokladu - zprávy  o čištění dle NV č. 91/2010 Sb.500 kč
Kontrola spalinové cesty inspekční kamerou ROTHENBERGER nebo WOEHLER se záznamem od 1000 kč
Revize spalinové cestyod 1500 kč
cestovné 10 kč/km

Více informací o veškerých službách z oblasti kominictví naleznete na našem specializovaném webu www.kominictvi-radotin.cz

 

Ceník školení BOZP a požární ochrany

Vstupní školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 600,- Kč/osobu
Opakované školení BOZP - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 500,- Kč/osobu
Vstupní školení požární ochrany - vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 500,- Kč/osobu
Opakované školení požární ochrany -vedoucí zaměstnanec se závěrečným testemod 400,- Kč/osobu
Preventivní požární hlídkaod 300 Kč/člen PPH/osoba

Konkrétní cenu za školení BOZP a požární ochrany skupin Vám zpracujeme na vyžádání dle rozsahu školení a počtu školených osob, zaměstnanců či skupin.

 

Ceník služeb koordinátora BOZP

Každá stavba je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi ovlivňuje mnoho faktorů.Především je závislá na stavební (profesní - technické) složitosti, z toho vyplívajících požadavků investora (stavebníka - zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na "rizikovosti" činností na stavěy. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná. 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové

  • Přehled rizik (zpracování)
  • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování)       
  • Pán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování)
  • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)    

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP:

Konzultační činnost (dle odborné náročnosti)od 800,- Kč/hod
Činnost KOO na staveništiod 800,-  Kč/hod
Kancelářská/administrativní činnost600,- Kč/hod
Vypracování plánu BOZP - dle náročnosti stavbyod 5.000,- Kč
Odhad celkové ceny dle rozpočtu/ceny stavby1 % až 2 % z rozpočtu stavby
cestovné 10 kč/km

Nutné základní údaje pro zpracování cenové nabídky:

  • typ stavby - novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.
  • předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)
  • rozpočet stavby
  • projektovádokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez v pdf-ku)
  • návrh smlouvy se zhotovitelem stavby

 

Ceník ekologických prací

Cenová nabídka je vždy stanovena až na základě fyzické obhlídky na místě požadovaných prací.
Účtováno je pouze cestovné ve výši 10 Kč/km.

Více o ekologických prací na našem specializovaném web www.ujma-ekologicka.cz

Veškeré ce jsou uváděny bez DPH. Ceny jsou smluvní. Poskytujeme množstevní, věrnostní a další slevy.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA