Bezpečnost práce

Bezpečnost práce - BOZP

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci - BOZP se snaží omezit veškerá možná rizika, která sebou přináší pracovní činnost člověka jako zaměstnance a tyto hrozby eliminovat popřípadě dostatečně omezit. BOZP je velmi široký obor, který stanovuje pravidla a předpisy jenž mají chránit zaměstnance, žáky a studenty na praxi, ale i osoby samostatně výdělešně činné - OSVČ, zaměstnavatele a všechny osoby, které se účasní pracovního procesu, před jeho negativními účinky.

Zákonnou povinností zaměstnavatele je tato rizika soustavně vyhledávat a vyhodnotit. Na základě zjištěných poznatků přijmout taková opatření k prevenci rizik podle všeobecných prevetivních zásad bezpečnosti práce uvedených v zákoníku práce a ostatních předpisech, aby k těmto rizikům pokud možno nemohlo dojít.

Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP.

 

Kdo je povinnen zajistit bezpečnost práce?

Za dodržování všech zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce dle právních a ostatních předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

 

Nabízené služby BOZP

 

Něco víc o BOZP

IQservis pro Vás připravuje zcela nový informační portál www.zakonne-povinnosti.cz, kde budete moci nalézt mnoho důležitých a užitečných informací z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, závodní preventivní péče, požárního řešení staveb, ekologie, kominictví a spoustu dalších informací, které Vám usnadní život ve Vašich zákonných povinostech.

Všechna rizika vyloučit nelze, ale je nutné jim předcházet, proto neváhejte a spolehněte se na profesionály v oboru BOZP. V České republice je bohužel stále rozšířenou praxí nedodržování těchto povinností na což upozorňují statistiky Státního úřadu inspekce práce za minulý rok.

Svěřte bezpečnost práce ve Vaší firmě profesionálům a zajistěte tak svoji zákonnou povinnost.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA