Služby PO

Služby požární ochrany

Proč využívat externí firmu na zajištění služebpožární ochrany? Je k tomu hned několik důvodů:

 • Úspora nákladů - odborná firma zná veškeré náležitosti má školené zaměstnance a praxi v požární ochraně, kterou zajistí včetně všech náležitostí a nehrozí možné pokuty. Ušetří Vám čas potřebný na studium předpisů a vyhlášek o požární ochraně.
 • Jistota - externí odborná firma Vám zajistí předepsané pravidelné kontroly či školení. Provede veškerá potřebná opatření k omezování rizik vniku požáru atd...
 • Poradenství - rychle dosažitelné odborné poradenství v oblasti požární ochrany prostřednictvím e-mailu nebo telefonu

 

Zajištění služeb PO obsahuje

 • provedení vstupní prohlídky (audit) pracovišť a objektů, tj. zjištění skutečného stavu zajištění PO,
 • návrh dalšího postupu při plnění zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti PO,
 • předložení nabídky s návrhem termínů a ceny, která bude zpracována dle položek a oblastí

 

Podrobnější přehled služeb požární ochrany

 • zpracování požadované dokumentace PO dle zákonných požadavků a vykonávaných činností zaměstnavatele,
 • trvalá spolupráce pro funkční zajišťování povinností v oblasti požární ochrany a to na základě dohody,
 • externí zajišťování plnění povinností v požární ochraně dle zákona o požární ochraně odborně způsobilou osobou v PO
 • provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně - preventivních požárních prohlídek
 • návrh náhradního organizačního, popřípadě technického opatření v případě, že je požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit ve stavbě/objektech svojí funkci
 • zajišťování činností osobou odborně způsobilou v požární ochraně (PO)
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců a další školení požární ochrany
 • odborná příprava preventistů PO
 • odborná příprava zaměstnanců (fyzických osob) zařazených do preventivních požárních hlídek
 • provádění požárního asistenčního dohledu při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • vyhotovení písemného povolení k provádění jednorázových činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • zajištění revize hydrantů a požárních vodovodů
 • zajištění revize hasicích přístrojů
 • provedení kontroly požárních klapek
 • provedení kontroly požárních ucpávek
 • montáž požárních ucpávek
 • zajištění revize a kontroly elektrické požární signalizace,
 • funkční zkoušky nouzového osvětlení
 • kontroly požárních uzávěrů/dveří
 • provedení požárně/bezpečnostního značení ve stavbě/objektech
 • poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru - HZS.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA