Dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požáru - DZP

Dokumentace Zdolávání Požáru (zkráceně DZP) zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

DZP se zpracovává dle § 34 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci - VoPP) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 VoPP), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

DZP tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

 

Operativní plán tvoří

 • základní text, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
 • vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje
 • textovou část s operativně taktickými údaji o objektu
 • grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta. Operativní karta se zpracovává zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

 

Operativní kartu tvoří

 • textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis umístění požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, umístění hlavních médií apod.
 • grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

 

Podklady pro zpracování:

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Plán objektu s vnitřním vybavením
 • Situační plán objektu
 • DZP je zpracováno podle Metodického návodu k vypracování DZP vydaného GŘ HZS ČR.

Ukázka DZP grafická část

 

DZP - plán objektu
dzp plan objektu

 

DZP - situační plán
Dokumentace zdolávání požáru - situační plán

 

Operativní karta
operativni karta

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA